Dołącz do nas
17 dnipo akcji letniej
40 mln tonwydobytego węgla brunatnego
Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo,
ostatnia rzeka zostanie zatruta i zgnie ostatnia ryba
- odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy.

Jak działamy?

Oddolnie

Obóz dla Klimatu tworzy nieformalna, oddolna grupa osób, która dąży do odzyskania sprawczości. Działamy bez hierarchii, bez liderek i liderów

Aktywnie

W aktywny sposób przeciwstawiamy się niesprawiedliwym stosunkom społecznym i wszelkim formom wyzysku. Bierzemy sprawy w swoje ręce!

Intersekcjonalnie

Wspieramy pokrewne walki. Solidaryzujemy się m.in. z ruchami feministycznymi, antyfaszystowskimi i osobami LGBT+.

Degradacja trwa

Polska jest jednym z największych producentów węgla kamiennego i brunatnego na świecie. Podczas gdy globalna polityka energetyczna na naszych oczach obiera inny kurs, Polska wciąż 80% energii elektrycznej pozyskuje z węgla, w tym 30% z węgla brunatnego. Uzależnienie kraju od tego paliwa ma fatalne skutki dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i przyszłości ludzi.

Technologia wydobycia węgla brunatnego niszczy ubogie zasoby wodne kraju, a w czasie spalania tego paliwa do powietrza przedostają się toksyczne substancje, szkodliwe pyły oraz wywołujący zmiany klimatu dwutlenek węgla. Eksploatacja węgla brunatnego i jego spalanie wiążą się z kolosalnymi nakładami finansowymi, ostatecznie ponoszonymi przez społeczeństwo w postaci problemów zdrowotnych, zniszczenia zasobów wodnych, utraty miejsc pracy i ekstremalnych zjawisk pogodowych wywołanych zmianami klimatu.

Nasze działania

Chcemy zadziałać w sposób pozytywny i kreatywny. Tym samym w trakcie kolejnej edycji letnich działań Obozu dla Klimatu zajmiemy się działalnością edukacyjną oraz protestacyjną. Będziemy działać między innymi metodą obywatelskiego nieposłuszeństwa, przy poszanowaniu woli i wsparciu lokalnych mieszkańców.

Obóz dla Klimatu nie chce powielać schematów zachowań inwestorów, którzy realizują arbitralnie plany, lekceważąc głos społeczności lokalnych, ostatecznie pozostawiając mieszkańców z konsekwencjami i długofalowymi skutkami decyzji podjętych bez ich udziału i zgody.

Nasze działania nie są wymierzone w górników ani pracowników kopalni, lecz zmierzają do zmian strukturalnych, czyli zapewnienia także tym grupom zawodowym bezpiecznej przyszłości.