SAMOORGANIZACJAto podstawa każdej walki o upełnomocnienie niezależnych społeczności. W samoorganizacji najważniejsze jest wspólne stworzenie narzędzi do rozwiązywania problemów.

Tego dnia będą miały miejsce wykłady, warsztaty i szkolenia na temat prowadzenia dyskusji w grupie, funkcjonujących w polskich miastach paneli obywatelskich, podejmowania kolektywnych decyzji w sposób bardziej włączający niż zwykłe głosowanie, rozwiązywania konfliktów i przeprowadzania akcji bezpośrednich bez użycia przemocy. Poza tym dowiecie się, jak założyć kooperatywę i wysyłać bezpieczne, szyfrowane e-maile.

PROGRAM DNIA:

Close Menu