PRACA to nie towar, o który muszą rywalizować ze sobą górnicy, rolnicy czy pracownicy sektora turystycznego. To działanie, któremu nadajemy sens i które powinno dawać nam satysfakcję. Drugiego dnia obozu różne grupy zawodowe będą rozmawiać o tym co zrobić, żeby ich codzienna praca budowała dobrą przyszłość regionu i świata.

Zastanowimy się także nad tym, co zrobić, by mieć więcej czasu na odpoczynek, pracę opiekuńczą i działalność społeczno-polityczną, dlaczego potrzebujemy sprawiedliwej redystrybucji dochodów i jak zmienić obecny, niesprawiedliwy i szkodliwy dla środowiska, sposób produkcji i konsumpcji.

PROGRAM DNIA:

Close Menu