LOKALNOŚĆ – to postawa politycznego zaangażowania na rzecz dobrostanu naszego najbliższego otoczenia. Znamy bardzo dobrze potrzeby i zagrożenia naszej lokalnej społeczności i przyrody. Działamy jako obywatele i obywatelki konkretnej społeczności w konkretnym regionie geograficznym. Wypowiadamy się we własnym imieniu, kierując się szacunkiem i zrozumieniem dla potrzeb innych społeczności, zamieszkujących bliższe i dalsze nam regiony. Nie popieramy działań niszczących lokalność naszą ani kogokolwiek innego.

Przedstawiciele społeczności lokalnej przywitają nas jako gospodarze pierwszego dnia obozu i osobiście opowiedzą o swojej walce przeciw odkrywkom, potrzebach i planach.

PROGRAM DNIA:

Close Menu