ALTERNATYWY – to wizje i możliwości, dla których warto pracować, organizować się i tworzyć nowe sojusze. Niezgoda na niesprawiedliwość, wyzysk czy destabilizację budzi potrzebę poszukiwania realnych rozwiązań, będących w kontrze do szwankującego systemu. Wizja przyszłości zdewastowanego regionu nie powinna być taka, jak jego dotychczasowa przeszłość – dalsza dewastacja.

Tego dnia poruszymy temat alternatywnych scenariuszy dla regionu, alternatywnych źródeł energii i alternatywnych modeli gospodarczych. Zastanowimy się nad tym, jakie zmiany strukturalne są koniecznie, by rozpoczął się proces społecznej transformacji, i od czego zacząć.

PROGRAM DNIA:

Close Menu