Program Obozu dla Kllimatu 2018

BROSZURA INFORMACYJNA

PROGRAM I OPISY 

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

Podczas obozu chcemy dzielić się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, informować o fatalnych skutkach wydobycia i spalania węgla, dyskutować o przyszłości regionu oraz planować wspólne działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i społecznej.

Pięciodniowy program tworzą warsztaty, wykłady, wycieczki, pokazy filmów i wydarzenia artystyczne. Każdy dzień obozu ma swój temat przewodni. Razem będziemy szukać odpowiedzi na kryzys klimatyczny, analizując go w kontekście lokalnych i globalnych problemów społeczno-gospodarczych: powiększania się nierówności, narastania konfliktów, powracania kryzysów żywnościowych i tych związanych z dostępem do wody, odradzaniem się nacjonalizmów czy też prowadzeniem coraz bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej. 

Program Obozu dla Klimatu 2018

BROSZURA

PROGRAM I OPISY

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

Podczas obozu chcemy dzielić się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, informować o fatalnych skutkach wydobycia i spalania węgla, dyskutować o przyszłości regionu oraz planować wspólne działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i społecznej.

Pięciodniowy program tworzą warsztaty, wykłady, wycieczki, pokazy filmów i wydarzenia artystyczne. Każdy dzień obozu ma swój temat przewodni. Razem będziemy szukać odpowiedzi na kryzys klimatyczny, analizując go w kontekście lokalnych i globalnych problemów społeczno-gospodarczych: powiększania się nierówności, narastania konfliktów, powracania kryzysów żywnościowych i tych związanych z dostępem do wody, odradzaniem się nacjonalizmów czy też prowadzeniem coraz bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej. 

Close Menu