Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, 
ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba
– odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy.

Tam, gdzie z powodu kopalni odkrywkowych węgla brunatnego znikają piękne jeziora, Noteć wysycha na długości ponad 30 kilometrów, a rolnicy muszą pogodzić się z coraz gorszymi plonami każdego roku, spotkamy się, żeby wspólnie ze społecznościami lokalnymi walczyć z niesprawiedliwością społeczną i destrukcją przyrody.

Zmiany klimatu, w takim samym stopniu jak degradacja regionów, w których wydobywa się „brudne paliwo“, wynikają z systemowego wyzysku środowiska naturalnego i ludzi. Przeciwstawienie się temu procesowi wymaga od nas współdziałania i połączenia sił wszystkich, którzy nie zgadzają się żyć w świecie ogołoconym z drzew, zanieczyszczonym, rozkopanym czy pozbawionym naturalnych jezior i rzek.

Kim jesteśmy?

Obóz dla Klimatu tworzy nieformalna grupa osób, które dążą do odzyskania sprawczości, w aktywny sposób przeciwstawiając się niesprawiedliwym stosunkom społecznym i wszelkim formom wyzysku. Podczas obozu stworzymy przestrzeń dla:

  • nieposłuszeństwa obywatelskiego,
  • wzajemnej edukacji,
  • samoorganizacji w walce z wyzyskiem ludzi i natury,
  • nawiązania kontaktów między rozproszonymi środowiskami.

Degradacja trwa

Polska jest jednym z największych producentów węgla kamiennego i brunatnego na świecie. Podczas gdy globalna polityka energetyczna na naszych oczach obiera inny kurs, Polska wciąż 80% energii elektrycznej pozyskuje z węgla, w tym 30% z węgla brunatnego. Uzależnienie kraju od tego paliwa ma fatalne skutki dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i przyszłości ludzi. Technologia wydobycia węgla brunatnego niszczy ubogie zasoby wodne kraju, a w czasie spalania tego paliwa do powietrza przedostają się toksyczne substancje, szkodliwe pyły oraz wywołujący zmiany klimatu dwutlenek węgla. Eksploatacja węgla brunatnego i jego spalanie wiążą się z kolosalnymi nakładami finansowymi, ostatecznie ponoszonymi przez społeczeństwo w postaci problemów zdrowotnych, zniszczenia zasobów wodnych, utraty miejsc pracy i ekstremalnych zjawisk pogodowych wywołanych zmianami klimatu, szczególnie w krajach globalnego Południa.

Cudze interesy – nasze koszty

Obóz dla Klimatu odbędzie się na pograniczu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Funkcjonująca w regionie spółka Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA posiada tam kompleks kopalni odkrywkowych i elektrowni. Jako społeczeństwo finansujemy rezultaty decyzji rządzących, którzy wspierając wydobycie węgla brunatnego, wspierają katastrofę ekologiczną w regionie, pogorszenie jakości życia i zdrowia obywateli, nieracjonalne zwiększenie wydatków publicznych i uzależnienie kraju od przestarzałych technologii energetycznych. Spółka ZE PAK SA nie ponosi żadnych konsekwencji za niszczenie klimatu, wysychanie jezior, stawów i rzek, zanieczyszczenie powietrza, doprowadzanie do upadku lokalnego rolnictwa i turystyki, które są filarami gospodarki w regionie.

CO2 dalej?

Nadszedł czas, aby decyzyjność przeszła w ręce ruchów obywatelskich! Nie będziemy biernie przyglądać się sytuacji, w której rząd wraz z prywatnymi inwestorami czerpią zyski z niszczenia ekosystemów, społeczności lokalnych i przyszłości nas wszystkich. Czas, by odzyskać energię dla klimatu! Transformacja energetyczna nie może pozostawać w rękach polityków, nastawionych na krótkoterminowe korzyści kosztem zniszczenia środowiska, zdrowia obywateli, zacofania technologicznego i pogłębienia nierówności ekonomicznych na wiele lat. Brak racjonalnej strategii energetycznej kraju sprawia, że ekonomiczne, środowiskowe i społeczne koszty wydobycia zostają ukryte i przerzucone na najuboższych. Wiemy, że istnieją alternatywy dla rabunkowej gospodarki energetycznej. Chcemy je przedstawić podczas Obozu.

No logo

Polityczność naszego działania nie wiąże się w żaden sposób z działalnością partyjną. W pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej, ochrony przyrody i klimatu emblematy partyjne czy jakichkolwiek organizacji są sprawami drugorzędnymi, rozpraszającymi uwagę i dzielącymi niepotrzebnie środowisko. Przestrzeń Obozu jest zatem wolna od promowania jakichkolwiek marek, przynależności organizacyjnej czy partyjnej.

Nasze działania

Chcemy zadziałać w sposób pozytywny i kreatywny. Tym samym w trakcie pierwszego Obozu dla Klimatu zajmiemy się wyłącznie działalnością edukacyjną oraz protestacyjną. Zgodnie z ustaleniami z lokalną społecznością nasze działania ograniczą się do demonstracji i happeningów. Wyrażamy pełne zrozumienie i aprobatę dla akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa w uzasadnionych sytuacjach, będziemy jednak działać w poszanowaniu woli lokalnych mieszkańców. Obóz dla Klimatu nie chce powielać schematów zachowań inwestorów, którzy realizują arbitralnie plany, lekceważąc głos społeczności lokalnych, ostatecznie pozostawiając mieszkańców z konsekwencjami i długofalowymi skutkami decyzji podjętych bez ich udziału i zgody.

Nasze działania nie są wymierzone w górników ani pracowników kopalni, lecz zmierzają do zmian strukturalnych, czyli zapewnienia także tym grupom zawodowym bezpiecznej przyszłości.

Dołącz, przyjedź, podziel się!

Siłą Obozu dla Klimatu jest wzajemny szacunek i zrozumienie dla potrzeb różnych społeczności, dlatego żadne przejawy dyskryminacji nie będą tolerowane. 

Skontaktuj się z nami:
kontakt@obozdlaklimatu.org

Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, 
ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba
– odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy.

Tam, gdzie z powodu kopalni odkrywkowych węgla brunatnego znikają piękne jeziora, Noteć wysycha na długości ponad 30 kilometrów, a rolnicy muszą pogodzić się z coraz gorszymi plonami każdego roku, spotkamy się, żeby wesprzeć społeczności lokalne w ich walce z niesprawiedliwością społeczną i destrukcją przyrody.

Zmiany klimatu, w takim samym stopniu jak degradacja regionów, w których wydobywa się „brudne paliwo“, wynikają z systemowego wyzysku środowiska naturalnego i ludzi. Przeciwstawienie się temu procesowi wymaga od nas współdziałania i połączenia sił wszystkich, którzy nie zgadzają się żyć w świecie ogołoconym z drzew, zanieczyszczonym, rozkopanym czy pozbawionym naturalnych jezior i rzek.

Kim jesteśmy?

Obóz dla Klimatu tworzy nieformalna grupa osób, które dążą do odzyskania sprawczości, w aktywny sposób przeciwstawiając się niesprawiedliwym stosunkom społecznym i wszelkim formom wyzysku. Podczas obozu stworzymy przestrzeń dla:

  • nieposłuszeństwa obywatelskiego
  • wzajemnej edukacji,
  • samoorganizacji w walce z wyzyskiem ludzi i natury,
  • nawiązania kontaktów między rozproszonymi środowiskami.

Degradacja trwa

Polska jest jednym z największych producentów węgla kamiennego i brunatnego na świecie. Podczas gdy globalna polityka energetyczna na naszych oczach obiera inny kurs, Polska wciąż 80% energii elektrycznej pozyskuje z węgla, w tym 30% z węgla brunatnego. Uzależnienie kraju od tego paliwa ma fatalne skutki dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i przyszłości ludzi. Technologia wydobycia węgla brunatnego niszczy ubogie zasoby wodne kraju, a w czasie spalania tego paliwa do powietrza przedostają się toksyczne substancje, szkodliwe pyły oraz wywołujący zmiany klimatu dwutlenek węgla. Eksploatacja węgla brunatnego i jego spalanie wiążą się z kolosalnymi nakładami finansowymi, ostatecznie ponoszonymi przez społeczeństwo w postaci problemów zdrowotnych, zniszczenia zasobów wodnych, utraty miejsc pracy i ekstremalnych zjawisk pogodowych wywołanych zmianami klimatu.

Cudze interesy – nasze koszty

Obóz dla Klimatu odbędzie się na pograniczu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Funkcjonująca w regionie spółka Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA posiada tam kompleks kopalni odkrywkowych i elektrowni. Jako społeczeństwo finansujemy rezultaty decyzji rządzących, którzy wspierając wydobycie węgla brunatnego, wspierają katastrofę ekologiczną w regionie, pogorszenie jakości życia i zdrowia obywateli, nieracjonalne zwiększenie wydatków publicznych i uzależnienie kraju od przestarzałych technologii energetycznych. Spółka ZE PAK SA nie ponosi żadnych konsekwencji za niszczenie klimatu, wysychanie jezior, stawów i rzek, zanieczyszczenie powietrza, doprowadzanie do upadku lokalnego rolnictwa i turystyki, które są filarami gospodarki w regionie.

CO2 dalej?

Nadszedł czas, aby decyzyjność przeszła w ręce ruchów obywatelskich! Nie będziemy biernie przyglądać się sytuacji, w której rząd wraz z prywatnymi inwestorami czerpią zyski z niszczenia ekosystemów, społeczności lokalnych i przyszłości nas wszystkich. Czas, by odzyskać energię dla klimatu! Transformacja energetyczna nie może pozostawać w rękach polityków, nastawionych na krótkoterminowe korzyści kosztem zniszczenia środowiska, zdrowia obywateli, zacofania technologicznego i pogłębienia nierówności ekonomicznych na wiele lat. Brak racjonalnej strategii energetycznej kraju sprawia, że ekonomiczne, środowiskowe i społeczne koszty wydobycia zostają ukryte i przerzucone na najuboższych. Wiemy, że istnieją alternatywy dla rabunkowej gospodarki energetycznej. Chcemy je przedstawić podczas Obozu.

No logo

Polityczność naszego działania nie wiąże się w żaden sposób z działalnością partyjną. W pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej, ochrony przyrody i klimatu emblematy partyjne czy jakichkolwiek organizacji są sprawami drugorzędnymi, rozpraszającymi uwagę i dzielącymi niepotrzebnie środowisko. Przestrzeń Obozu jest zatem wolna od promowania jakichkolwiek marek, przynależności organizacyjnej czy partyjnej.

Nasze działania

Chcemy zadziałać w sposób pozytywny i kreatywny. Tym samym w trakcie pierwszego Obozu dla Klimatu zajmiemy się wyłącznie działalnością edukacyjną oraz protestacyjną. Zgodnie z ustaleniami z lokalną społecznością nasze działania ograniczą się do demonstracji i happeningów. Wyrażamy pełne zrozumienie i aprobatę dla akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa w uzasadnionych sytuacjach, będziemy jednak działać w poszanowaniu woli lokalnych mieszkańców. Obóz dla Klimatu nie chce powielać schematów zachowań inwestorów, którzy realizują arbitralnie plany, lekceważąc głos społeczności lokalnych, ostatecznie pozostawiając mieszkańców z konsekwencjami i długofalowymi skutkami decyzji podjętych bez ich udziału i zgody.

Nasze działania nie są wymierzone w górników ani pracowników kopalni, lecz zmierzają do zmian strukturalnych, czyli zapewnienia także tym grupom zawodowym bezpiecznej przyszłości.

Dołącz, przyjedź, podziel się!

Siłą Obozu dla Klimatu jest wzajemny szacunek i zrozumienie dla potrzeb różnych społeczności, dlatego żadne przejawy dyskryminacji nie będą tolerowane. 

Skontaktuj się z nami:
kontakt@obozdlaklimatu.org

Close Menu