WALKA Z RASIZMEM

Walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka z rasizmem, bo to najbiedniejsi, czarni i brązowi ludzie z krajów Globalnego Południa już dziś najbardziej odczuwają skutki katastrofy klimatycznej. Bo to ich kraje zamieniają się w wysypiska toksycznych śmieci, zaczynają znikać pod wodą, doświadczają długotrwałych susz czy powodzi. Bo to w pobliżu ich domów buduje się rurociągi, lokuje wysypiska śmieci czy składuje odpady nuklearne. Na przykład w USA większość składowisk odpadów nuklearnych znajduje się na terenach należących do rdzennych mieszkanek i mieszkańców.

Walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka o dostęp do czystej wody i czystego powietrza dla wszystkich, nie tylko dla białych mieszkańców i mieszkanek bogatej Północy. Hasło „walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka z rasizmem” oznacza, że nie mamy zgody na świat, w którym uchodźcy i uchodźczynie z krajów, w których mają miejsce konflikty zbrojne z powodów środowiskowych – na przykład w Sudanie czy Syrii – toną w Morzu Śródziemnym, próbując przedostać się do Europy.
Walka o sprawiedliwość klimatyczną musi pociągać ze sobą walkę z rasizmem, a więc sprzeciw wobec faktu, że ci, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za katastrofę klimatyczną, odczuwają jej skutki w pierwszej kolejności. Walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka o świat, w którym każda i każdy – niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, przynależności etnicznej, wyznawanej religii – ma poczucie bezpieczeństwa.

Walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka z rasizmem, bo to najbiedniejsi, czarni i brązowi ludzie z krajów Globalnego Południa już dziś najbardziej odczuwają skutki katastrofy klimatycznej. Bo to ich kraje zamieniają się w wysypiska toksycznych śmieci, zaczynają znikać pod wodą, doświadczają długotrwałych susz czy powodzi. Bo to w pobliżu ich domów buduje się rurociągi, lokuje wysypiska śmieci czy składuje odpady nuklearne. Na przykład w USA większość składowisk odpadów nuklearnych znajduje się na terenach należących do rdzennych mieszkanek i mieszkańców.

Walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka o dostęp do czystej wody i czystego powietrza dla wszystkich, nie tylko dla białych mieszkańców i mieszkanek bogatej Północy. Hasło „walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka z rasizmem” oznacza, że nie mamy zgody na świat, w którym uchodźcy i uchodźczynie z krajów, w których mają miejsce konflikty zbrojne z powodów środowiskowych – na przykład w Sudanie czy Syrii – toną w Morzu Śródziemnym, próbując przedostać się do Europy.

Dlatego nie zgadzamy się na społeczne i ekonomiczne wykluczenie osób nieheteronormatywnych. Wierzymy w budowanie wspierającego i akceptującego społeczeństwa, w którym każdy i każda z nas może czuć się bezpiecznie – zarówno myśląc o wyjściu na ulicę, jak i planując swoją przyszłość. Chcemy, żeby nieheteronormatywni uchodźcy i uchodźczynie znalazły tu bezpieczny azyl i nie musiały już obawiać się homofobicznych i transfobicznych ataków.

Walka o sprawiedliwość klimatyczną musi pociągać ze sobą walkę z rasizmem, a więc sprzeciw wobec faktu, że ci, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za katastrofę klimatyczną, odczuwają jej skutki w pierwszej kolejności. Walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka o świat, w którym każda i każdy – niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, przynależności etnicznej, wyznawanej religii – ma poczucie bezpieczeństwa.
Close Menu