WALKA Z QUEERFOBIĄ

Społeczność LGBT+ na całym świecie jest szczególnie narażona na konsekwencje katastrofy klimatycznej.

Nieunikniony wzrost cen energii i żywności dotknie wszystkich tych i te, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Tymczasem w krajach, które odmawiają osobom nieheteronormatywnym pełni praw obywatelskich, społeczność LGBT+ często zmaga się z ubóstwem i wykluczeniem ekonomicznym. Przykładem mogą być starsze osoby LGBT+, które nie posiadają wsparcia rodziny i otoczenia, nie mają dzieci, a ich związek nie jest prawnie uznawany przez państwo. Obarczone wysokim ryzykiem biedy są także osoby transpłciowe, które w związku ze swoją tożsamością są wykluczane z rynku pracy i często zmuszone do wykonywania niskopłatnych prac, jednocześnie ponosząc duże koszty związane z medyczną i prawną tranzycją.
Ekstremalne upały i siarczyste mrozy dotykają najbardziej osób bez stałego miejsca zamieszkania. W tej chwili 40% bezdomnej młodzieży to osoby LGBT+. Wyrzucone z domu za to, kim są, w noclegowniach nie otrzymują odpowiedniej pomocy psychologicznej oraz są narażone na dalszą przemoc na tle homo- i transfobicznym. Susze, głód i przesiedlenia powodują wzmożoną przemoc wobec mniejszości. Kraje globalnego południa, które najszybciej ucierpią w wyniku katastrofy klimatycznej, już teraz intensywnie prześladują społeczność LGBT+. Za kilkanaście lat dużą część uchodźców i uchodźczyń klimatycznych stanowić będą właśnie osoby nieheteronormatywne.
Dlatego nie zgadzamy się na społeczne i ekonomiczne wykluczenie osób nieheteronormatywnych. Wierzymy w budowanie wspierającego i akceptującego społeczeństwa, w którym każdy i każda z nas może czuć się bezpiecznie – zarówno myśląc o wyjściu na ulicę, jak i planując swoją przyszłość. Chcemy, żeby nieheteronormatywni uchodźcy i uchodźczynie znalazły tu bezpieczny azyl i nie musiały już obawiać się homofobicznych i transfobicznych ataków.

Walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka z ubóstwem i nierównościami dotykającymi osób LGBT+. Zarówno w aktywizmie na rzecz klimatu, jak i na rzecz praw osób queerowych aktywiści i aktywistki mają za sobą naukę, która jest nieustannie negowana przez konserwatywne lobby. W obu tych walkach chodzi o przetrwanie ludzi i obalenie status quo. Solidaryzujemy się z osobami LGBT+ w ich codziennych zmaganiach, bo równe prawa w istotny sposób chronią ludzi przed skutkami katastrofy. Niezależnie od orientacji i tożsamości, przetrwanie to prawo człowieka!

Społeczność LGBT+ na całym świecie jest szczególnie narażona na konsekwencje katastrofy klimatycznej.

Nieunikniony wzrost cen energii i żywności dotknie wszystkich tych i te, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Tymczasem w krajach, które odmawiają osobom nieheteronormatywnym pełni praw obywatelskich, społeczność LGBT+ często zmaga się z ubóstwem i wykluczeniem ekonomicznym. Przykładem mogą być starsze osoby LGBT+, które nie posiadają wsparcia rodziny i otoczenia, nie mają dzieci, a ich związek nie jest prawnie uznawany przez państwo. Obarczone wysokim ryzykiem biedy są także osoby transpłciowe, które w związku ze swoją tożsamością są wykluczane z rynku pracy i często zmuszone do wykonywania niskopłatnych prac, jednocześnie ponosząc duże koszty związane z medyczną i prawną tranzycją.
Ekstremalne upały i siarczyste mrozy dotykają najbardziej osób bez stałego miejsca zamieszkania. W tej chwili 40% bezdomnej młodzieży to osoby LGBT+. Wyrzucone z domu za to, kim są, w noclegowniach nie otrzymują odpowiedniej pomocy psychologicznej oraz są narażone na dalszą przemoc na tle homo- i transfobicznym. Susze, głód i przesiedlenia powodują wzmożoną przemoc wobec mniejszości. Kraje globalnego południa, które najszybciej ucierpią w wyniku katastrofy klimatycznej, już teraz intensywnie prześladują społeczność LGBT+. Za kilkanaście lat dużą część uchodźców i uchodźczyń klimatycznych stanowić będą właśnie osoby nieheteronormatywne.

Dlatego nie zgadzamy się na społeczne i ekonomiczne wykluczenie osób nieheteronormatywnych. Wierzymy w budowanie wspierającego i akceptującego społeczeństwa, w którym każdy i każda z nas może czuć się bezpiecznie – zarówno myśląc o wyjściu na ulicę, jak i planując swoją przyszłość. Chcemy, żeby nieheteronormatywni uchodźcy i uchodźczynie znalazły tu bezpieczny azyl i nie musiały już obawiać się homofobicznych i transfobicznych ataków.
Walka o sprawiedliwość klimatyczną to walka z ubóstwem i nierównościami dotykającymi osób LGBT+. Zarówno w aktywizmie na rzecz klimatu, jak i na rzecz praw osób queerowych aktywiści i aktywistki mają za sobą naukę, która jest nieustannie negowana przez konserwatywne lobby. W obu tych walkach chodzi o przetrwanie ludzi i obalenie status quo. Solidaryzujemy się z osobami LGBT+ w ich codziennych zmaganiach, bo równe prawa w istotny sposób chronią ludzi przed skutkami katastrofy. Niezależnie od orientacji i tożsamości, przetrwanie to prawo człowieka!
Close Menu