Intersekcjonalność

Skutki katastrofy klimatycznej już teraz najbardziej odczuwają te, których pozycja w świecie wyzysku i dominacji jest najsłabsza. Ci, którzy w wyniku wojen o wydobycie kolejnego litra ropy musieli uciekać ze swoich domów. Te, które cierpią głód w regionach dotkniętych suszą. Rolnicy, którym kopalnia odebrała miejscowości, w których urodzili się i wychowali. U podstaw kryzysu leży systemowy wyzysk i ludzi, i przyrody. Pytanie o świat, w którym uda się uniknąć katastrofy, jest pytaniem o sprawiedliwość. Nie ma walki o sprawiedliwość klimatyczną bez walki z wyzyskiem, przemocą, dominacją i wykluczeniem. Nie ma sprawiedliwości klimatycznej bez antyfaszyzmu! Naszą Ojczyzną jest Ziemia i życie!

Intersekcjonalność

Skutki katastrofy klimatycznej już teraz najbardziej odczuwają te, których pozycja w świecie wyzysku i dominacji jest najsłabsza. Ci, którzy w wyniku wojen o wydobycie kolejnego litra ropy musieli uciekać ze swoich domów. Te, które cierpią głód w regionach dotkniętych suszą. Rolnicy, którym kopalnia odebrała miejscowości, w których urodzili się i wychowali. U podstaw kryzysu leży systemowy wyzysk i ludzi, i przyrody. Pytanie o świat, w którym uda się uniknąć katastrofy, jest pytaniem o sprawiedliwość. Nie ma walki o sprawiedliwość klimatyczną bez walki z wyzyskiem, przemocą, dominacją i wykluczeniem. Nie ma sprawiedliwości klimatycznej bez antyfaszyzmu! Naszą Ojczyzną jest Ziemia i życie!
Close Menu