Až bude pokácený poslední strom,
až bude poslední řeka otrávená,
až bude chycena poslední ryba,
tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.

KLIMAKEMP: ZNOVUZÍSKÁNÍ ENERGIE

16 – 21.07.2019

Setkáme se na místě, kde z důvodu činnosti povrchového hnědouhelného dolu mizejí krásná jezera, vysychá řeka Noteć (na délce o 30 kilometrech) a kde se zemědělci musí smířit s každoročním zhoršením úrody. Akce se bude konat právě zde, abychom podpořili lokální skupiny v jejich boji proti nespravedlnosti a ničení přírody.

Změna klimatu, stejně jako zhoršené podmínky v regionech, ve kterých se těží „špinavé palivo“, je způsobena systémovým vykořisťováním životního prostředí i lidí. Vzdorování tomuto procesu vyžaduje spolupráci a spojení sil všech lidí, kteří nechtějí žít ve znečištěném světě bez stromů, přírodních jezer a řek.

Kdo jsme?

Klimakemp organizuje neformální skupina lidí, jejíž cílem je boj proti nespravedlivému jednání a všem formám vykořisťování.

Kemp bude místem pro:

  • vzájemné vzdělávání
  • aktivismus proti vykořisťování lidí a přírody
  • navázání nových kontaktů a vztahů mezi různými skupinami lidí.

Degradace pokračuje

Polsko je jedním z největších producentů černého a hnědého uhlí na světě. V době, kdy se začíná ubírat globální energetika novým směrem, Polsko stále získává z uhlí 80% energie (30% z toho tvoří hnědé uhlí). Závislost státu na uhlí má fatální následky na životní prostředí, zdraví a budoucnost lidí. Technologie na těžbu hnědého uhlí ničí vodní zdroje státu. A nejen to, během jeho spalování se do ovzduší dostává velké množství toxických látek jako je i oxid uhličitý, který působí negativně na klimatické změny.

Těžba hnědého uhlí je spojována s obrovskými finančními výdaji nakonec zaplacenými lidmi ve formě zdravotních problémů, ničení vodních zdrojů, ztráty pracovních míst a extrémních změnách počasí způsobených změnou klimatu.

Jejich byznys, za který platíme my

Klimakemp se bude konat na pohraničí oblastí Wielkopolskiego i Kujawsko-pomorskiego vojvodství. V tomto regionu vlastní povrchové doly a elektrárny společnost Pątnów-Adamów-Konin S. A. Jako občané financujeme rozhodnutí vládnoucích, kteří podporují těžbu hnědého uhlí způsobující ekologické katastrofy v regionu, zhoršení kvality života a zdraví občanů, nesmyslné navýšení veřejných výdajů a závislost státu na zastaralých technologiích.

Společnost ZE PAK SA nenese žádnou zodpovědnost za zhoršování klimatu, vysoušení vodních zdrojů a znečišťování ovzduší. Následkem začíná být také pokles místního zemědělství a turismu, což jsou základní pilíře pro zdejší ekonomiku.

Co dál?

Nastal čas, aby rozhodnutí převzala do rukou občanská hnutí. Nebudeme nečinně přihlížet k tomu, jak vláda spolu se soukromými investory profituje z ničení ekosystémů, lokálních komunit i naší budoucnosti. Nastal čas na znovuzískání energie pro klima! Energetická transformace již nemůže zůstat v rukou zbabělých politiků, kteří se soustředí na krátkodobý zisk nebezpečný pro životní prostředí, zdraví občanů a způsobující zaostalost technologií a prohlubování ekonomických nerovností do budoucna. Nedostatek racionální energetické strategie státu způsobuje to, že ekonomické, environmentální a sociální náklady těžby zůstávají skryté a jsou přenášeny na nejchudší. Víme, že existují alternativy k této pirátské ekonomice a představíme vám je právě během Klimakempu.

Žádná loga

Naše činnosti nejsou spojené s aktivitami žádné politické strany. Během práce pro sociální spravedlnost, ochranu přírody a klimatu, jsou symboly politických stran nebo jiných organizací nepodstatné a zbytečně veřejnost rozdělují. Prostor kempu je proto nezávislý a nepropaguje žádné značky, členství politických stran ani organizací.

Naše činnosti

Chceme pracovat kreativním a pozitivním způsobem. Během prvního Klimakempu se budeme soustředit na vzdělávací a protestní aktivity. Domluvili jsme se s místní komunitou, že naše aktivity budou omezeny na demonstrace a happeningy. Máme pochopení pro občanskou neposlušnost v opodstatněných situacích, ale zároveň musíme respektovat místní obyvatele. Na Klimakempu nechceme opakovat špatné chování investorů, kteří realizují svévolně své plány bez ohledu na místní obyvatele. Ti pak musí nést následky za jejich jednání, aniž by o tom mohli rozhodovat.

Naše akce nebudou zaměřeny na horníky nebo zaměstnance dolu. Naše akce se budou zaměřovat na strukturní změny, což mimo jiné znamená poskytnout i těmto profesím bezpečnou budoucnost.

Připoj se, přijď, sdílej!

  • Připoj se k organizaci kempu již teď!
  • Přijď a zúčastni se workshopů, diskusí, výletů i koncertů
  • Poděl se s námi o své dovednosti, vědomosti, umění či hudbu – jsme otevřeni Tvým návrhům v rámci programu

Silou Klimakempu je vzájemný respekt a porozumění potřebám různorodých skupin lidí, a proto nebude žádná diskriminace tolerovaná.

Kontaktujte nás:

kontakt@obozdlaklimatu.org

Close Menu