KSIĄŻECZKA AKCYJNA

Dlaczego obywatelskie nieposłuszeństwo?

Obywatelskie nieposłuszeństwo to bezpośrednia forma odzyskiwania klimatycznej sprawiedliwości. Nie mamy czasu na spokojne rozmowy z politykami i polityczkami. Nie będziemy czekać, aż partie polityczne dokonają wyboru, który będzie odpowiadał ich krótkoterminowym interesom. Bierzemy sprawy w swoje ręce!

Obywatelskie nieposłuszeństwo to nasza manifestacja żądania systemowej zmiany. Nie zatrzymamy katastrofy klimatycznej, nie zamykając elektrowni węglowych, kopalń i odkrywek. Zmianę klimatu można zwalczyć jedynie zwalczając destruktywny system gospodarczy oparty na nieograniczonym zysku. Obywatelskie nieposłuszeństwo to realizacja demokratycznych form działania. Samoorganizując się w politycznym celu udowadniamy, że bardziej demokratyczne sposoby podejmowania ważnych decyzji są możliwe.

ODDOLNIE, SOLIDARNIE I BEZPOŚREDNIO - ODZYSKUJEMY ENERGIĘ - WALCZYMY O KLIMATYCZNĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ

Mamy konsensus akcyjny!

To znaczy, że zgodziłyśmy się na wspólne granice naszego działania i znaleźliśmy metody, które uważamy za słuszne i skuteczne. Podczas akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa będziemy:

 • działać w sposób pozbawiony przemocy, w tym przemocy werbalnej;
 • blokować infrastrukturę węglową, nie niszcząc ani nie uszkadzając jej (ani żadnych innych urządzeń);
 • omijać blokady i przeszkody stawiane nam w celu uniemożliwienia obywatelskiego nieposłuszeństwa;
 • działać z uważnością dla przyrody, zwracając uwagę na skutki, jakie nasza obecność przynosi dla środowiska tam, gdzie się znajdziemy.

Możliwe konsekwencje prawne udziału w różnych akcjach klimatycznego obywatelskiego nieposłuszeństwa

Wejście na teren nieogrodzony

Większość infrastruktury związanej z wydobyciem i transportem węgla znajduje się na otwartym, nieogrodzonym terenie. Wejście na taki teren i przebywanie w jej pobliżu nie stanowi żadnego przestępstwa ani wykroczenia. Dopiero „nieopuszczenie terenu na wezwanie osoby uprawnionej”, jest wykroczeniem zagrożonym mandatem do 500 PLN. Warunkiem karalności jest więc także skuteczne dostarczenie wezwania do opuszczenia (np. przez megafon). Dopiero po takim wezwaniu, jeśli dalej nie opuścicie terenu, co powinno być wam umożliwione w bezpieczny sposób, policja może wystawiać mandaty, KTÓRYCH NIGDY NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ. Jest prawdopodobne, że policja będzie chciała zatrzymać osoby, które nie przyjęły mandatów. I tak nie należy ich przyjmować - ani na miejscu akcji, ani na komisariacie. Przyjęcie mandatu jest równoznaczne z przyznaniem się do winy i zamyka jakąkolwiek ścieżkę prawną.

Wejście na ogrodzony teren lub do budynku

Wejście na ogrodzony teren lub do budynku, może zostać potraktowane jako przestępstwo naruszenia miru domowego, zagrożone karą więzienia do roku, grzywną lub pracami społecznymi. Ten zarzut jest bardzo często stawiany aktywistkom i aktywistom, ale wiele spraw kończy się umorzeniem z powodu braku szkodliwości, lub wymierzeniem kary prac społecznych, ewentualnie niską grzywną. Aby postawić taki zarzut, teren musi być ogrodzony i to nie ogrodzeniem naturalnym (rowem, fosą). Dla przekraczającego ogrodzenie musi być jasne, że ogrodzenie ma charakter sztuczny i intencjonalny (musi być płot lub zasieki). Sama obecność tabliczek "Zakaz wstępu" lub naturalnej przeszkody, jak rów, wał ziemny czy krzaki, nie pozwala uznać, że osoba przekraczająca taką barierę dopuściła się przestępstwa.

Kontakt z policją

Możliwe i prawdopodobne są także zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, które często policja traktuje jako zarzuty pomocnicze, tzn. stawia je „na wyrost”. To relatywnie poważny zarzut karny, dlatego należy za wszelką cenę zabezpieczyć się przed nim. Dobrym pomysłem jest unikanie kontaktu z funkcjonariuszami, a w razie zatrzymania - niestawianie oporu i unikanie gwałtownych gestów w stronę policjantów. Jeśli możesz, dokumentuj przebieg zatrzymania osób ze swojej grupy. Nagranie z zatrzymania często pomaga obronić osobę zatrzymaną przed fałszywym oskarżeniem ze strony policji. Jeśli możesz ominąć interweniujących funkcjonariuszy lub oddalić się od nich bez kontaktu fizycznego, nie popełniasz przestępstwa.

Zniszczenie cudzej własności

Zniszczenie mienia jest poważnym zarzutem i jest niezgodne z naszym konsensusem akcyjnym. Zapisy dotyczące zniszczenia cudzej własności znajdziemy w dwóch aktach prawnych - kodeksie wykroczeń i kodeksie karnym. Jeżeli dokonano zniszczenia przedmiotu o małej wartości, czyli do 1/4 minimalnego wynagrodzenia, to czyn taki podlega pod kodeks wykroczeń (Art.124 KW) i osobie obwinionej grozi kara grzywny, prac społecznych lub aresztu od 5 do 30 dni. Jeśli sprawa dotyczy zniszczenia rzeczy o większej wartości to podlega pod art.288 kodeksu karnego i wtedy oprócz wyżej wymienionych osobie oskarżonej grozić może także kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Przebywając w pobliżu infrastruktury należy unikać czynności, które mogłyby trwale wpłynąć na jej stan. Na szczęście infrastruktura związana z wydobyciem i transportem węgla nie jest z porcelany, więc zachowując minimalny rozsądek powinniście uniknąć zarzutów tego typu.

Odpowiedzialność cywilna

Istnieje prawdopodobieństwo poniesienia odpowiedzialności cywilnej za straty, które działania aktywistek i aktywistów klimatycznych przynoszą firmom z sektora paliw kopalnych. Tak to prawda, aktywizm klimatyczny polega na zadawaniu strat firmom, które niszczą planetę. Osoby spisane na miejscu akcji mogą być pozwane przez firmę i firma może żądać od nich odszkodowań, które miałyby zrekompensować jej straty powstałe w skutek zawieszenia niszczenia naszej planety na kilka godzin. W takiej sytuacji osoby pozwane zbiorowo (np. 30 osób spisanych na jednej blokadzie) ponosi odpowiedzialność solidarnie, tzn. muszą łącznie spłacić całą zasądzoną kwotę i dla sądu nie ma znaczenia, kto wpłacił ile. Najpierw jednak musi zapaść wyrok, który uzna, że to faktycznie dane osoby, a nie ktoś inny, spowodował stratę w określonej wysokości i zasadne jest wypłacenie firmie odszkodowania. Prawnicy i prawniczki pracujący/e dla Obozu Dla Klimatu będą bronić takich osób i na ich wsparcie prawne będziemy stale zbierać pieniądze.

Przygotowanie do akcji

Przed akcją koniecznie weź udział w warsztacie akcyjnym. Będą organizowane dzień przed akcją w dwóch miastach: Poznaniu i Warszawie! Weź udział w plenum przedakcyjnym i/lub upewnij się, że przynajmniej jedna osoba z twojej grupy affinity pójdzie na nie i przekaże ci wszystkie informacje.

Grupy affinity

 • Grupa affinity to mała grupa osób pilnujących się nawzajem w czasie akcji. Wielkość grup affinity może być różna, ale z uwagi na uwarunkowania sugerujemy aby na Obozie Dla Klimatu były to 4 lub 8 osób.
 • Przed wyjściem na akcję wymieńcie się swoimi danymi (imię, nazwisko, pesel lub data urodzenia) lub numerami nadanymi przez grupę antyrepresyjną. W razie zatrzymania osoby z grupy affinity pozostające na wolności będą mogły przekazać dane zatrzymanej osoby grupie antyrepresyjnej, a ta odnaleźć ją na właściwym komisariacie i zapewnić potrzebne wsparcie.
 • Ustalcie jakie macie ograniczenia udziału w akcji, jak długo możecie zostać, czy możecie zostać zatrzymane, w jakiej sytuacji bezwarunkowo opuszczacie akcje. Powiedźcie o swoich możliwościach fizycznych, słabościach, chorobach, obawach/lękach, jak reagujecie na sytuacje trudne i jak druga osoba może Wam pomóc w takiej sytuacji, też o swoich mocnych stronach.
 • Wymyślcie sobie hasło, którym będziecie się przywoływać, jeśli nie będziecie mogli się znaleźć wśród tłumu ludzi. Możecie też nadać sobie ksywki, żeby trudniej Was było zidentyfikować.
 • W ramach grupy affinity dobierzcie się w pary - znajdźcie sobie kumpla/kumpelę (buddy) - pilnujecie i wspieracie się wzajemnie. Łatwiej jest sprawdzać, gdzie jest jedna osoba i co się z nią dzieje, niż pilnować całej grupy affinity.

Co wziąć na akcję?

Na akcję weź: butelkę z wodą, jedzenie, coś słodkiego, ubranie dostosowane do pogody (zakładając, że możesz przebywać długo na zewnątrz, bez możliwości schronienia przed słońcem, deszczem i innymi warunkami), karimatę, pełne buty, zestaw do pierwszej pomocy (przynajmniej 1 na grupę), sól fizjologiczną (dostępna w każdej aptece), krem z filtrem (najlepiej oparty na alkoholu), leki które przyjmujesz na stałe, numer telefonu grupy antyrepresyjnej (najlepiej napisany markerem na ciele). Zestaw akcyjny wydawany przed akcją zawiera: maskę przeciwpyłową, biały kombinezon bhp, koc ratunkowy. Odbierz swój zestaw i weź go na akcję. Rekomendujemy też zabranie dowodu osobistego lub paszportu, gdyż osoby które nie posiadają dokumentów mogą być zatrzymane na dłużej. Więcej znajdziesz w dziale o odmowie podania tożsamości.

Jeśli zdecydujesz się wziąć telefon wprowadź kod zabezpieczający, jeśli to smartfon, upewnij się, że jest zaszyfrowany. Rozważ wzięcie telefonu, którego na co dzień nie używasz, bez wpisanej listy kontaktów, wiadomości itd.

Co lepiej zostawić?

Wszelkie niebezpieczne przedmioty, nielegalne substancje, alkohol, zbędne przedmioty, które mogą ułatwić rozpoznanie Cię na zdjęciach, personalne zapiski, notes, jakikolwiek inny bank danych. Jeśli masz poważną wadę wzroku ubierz lepiej okulary niż soczewki, jest to bezpieczniejsze na wypadek kontaktu z gazem pieprzowym.

Czy mogę zakrywać twarz?

Tak! W Polsce zakrywanie twarzy nie stanowi osobnego wykroczenia czy przestępstwa, zarówno na demonstracji jak i poza nią. Zdecydowanie rekomendujemy używanie masek przeciwpyłowych, kapturów, okularów, najlepiej przez cały czas trwania akcji, ale zwłaszcza w pobliżu kamer i aparatów. Dobrym pomysłem może być też pomalowanie twarzy, zwłaszcza okolic oczu markerem, lub za pomocą zwykłych narzędzi do makijażu (np. w ciemne, nieregularne plamy), co znacząco utrudnia pracę automatycznym programom rozpoznającym twarze.

Podczas akcji

Podczas akcji trzymajcie się razem, zwracajcie uwagę na siebie nawzajem, dbajcie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. W razie zatrzymania osoby lub osób z Waszej grupy, skontaktujcie się z grupą antyrepresyjną i przekażcie jej dane lub numer identyfikacyjny zatrzymanej osoby. Jeśli wiecie, że ta osoba ma problemy zdrowotne, była ranna, musi przyjmować leki, cierpi na alergię itp. koniecznie przekażcie tę informację grupie antyrepresyjnej wraz z danymi. Po akcji wspierajcie osoby w gorszym stanie psychicznym lub fizycznym.

Bezpieczeństwo

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale też innych osób wokół ciebie. Zachowuj się spokojnie i analizuj możliwe zagrożenia. Jeśli nie wiesz co robić, zastanów się i nie działaj pochopnie. Lepiej zrezygnować z dalszego udziału w akcji niż narazić siebie i innych na utratę zdrowia lub życia. Pamiętaj, że bezpieczeństwo (jak zawsze) powinno być priorytetem dla każdej osoby biorącej udział w akcji.

Jeśli z jakiegoś powodu znajdziesz się w pobliżu pracujących maszyn przemysłowych (taśmociągów, koparek itp.) zachowaj bezpieczny dystans. Pamiętaj, że takie urządzenia mają wiele szybko poruszających się elementów i zbliżanie się do nich może być niebezpieczne. Maszyny przemysłowe mają wyłączniki awaryjne, ale nie próbuj ich użyć, jeśli nie wiesz jak to zrobić. Jeśli dojdzie do wypadku wezwij pomoc i postaraj się wyłączyć maszynę, dbając przede wszystkim o własne bezpieczeństwo.

Jeśli znajdziesz się na terenie kopalni odkrywkowej pamiętaj, że strome zbocza odkrywki mogą się obsuwać, co niesie za sobą potencjalnie śmiertelne zagrożenie. W zboczach kopalni płynie woda, cały czas obniżając ich stabilność. Nie chodź po stromych i bardzo stromych zboczach, a jeśli przypadkowo znajdziesz się w takim terenie, zachowaj odstęp od osób wokół ciebie i nigdy, absolutnie nigdy, nie poruszaj się ponad innymi ludźmi, na których możesz spaść, lub coś na nich zrzucić.

Jak się zachowywać na akcji?

Trzymaj się razem ze swoją grupą. Dbaj o inne osoby wokół ciebie. Zachowuj się spokojnie, staraj się unikać gwałtownych reakcji, które mogą wywołać panikę lub eskalować policyjną przemoc. Unikaj kontaktu fizycznego z funkcjonariuszami policji i innych służb, a zwłaszcza wykonywania ruchów rękoma i nogami w ich stronę, ponieważ każdy taki kontakt może być podstawą do postawienia ci zarzutów.

Nagrywanie działań policji

Nagrywanie czynności policji jest ważne, bo może posłużyć jako dowód na niewinność zatrzymywanych osób i przekroczenie uprawnień przez policję. Zastanów się jednak czy scena, którą filmujesz nie zaszkodzi w tym samym stopniu uczestniczkom/uczestnikom wydarzenia? Czy na podstawie zrobionego przez ciebie zdjęcia lub filmu, komuś nie zostaną postawione zarzuty?

Obecność kamery drażni policję dlatego mogą próbować zmusić cię do jej wyłączenia. Nie ma jednak żadnych podstaw, aby funkcjonariuszka / funkcjonariusz podjął w stosunku do ciebie jakieś szczególne działania ze względu na fakt nagrywania. W szczególności nie można uznać, żeby samo filmowanie bądź fotografowanie funkcjonariusza publicznego stanowiło zakłócanie porządku lub utrudnianie interwencji.

Legitymowanie

Rekomendujemy posiadanie dowodu osobistego lub paszportu na akcji i podanie go policji gdy zostaniemy wylegitymowani. Policja może nas też zidentyfikować na podstawie innego dokumentu ze zdjęciem i numerem seryjnym, lub oświadczenia innej osoby, ale lepiej mieć dowód osobisty. Autentyczność innych dokumentów może być łatwiej podważona i policja może potraktować to jako pretekst do zatrzymania cię na dłużej. Jeśli nie podasz dowodu w czasie legitymowania, z pewnością zostaniesz poddana lub poddany kontroli osobistej. Podanie nieprawdziwych danych, a także odmowa podania dokumentu, jeśli go masz, jest wykroczeniem, zagrożonym grzywną. Jeśli zdecydujesz się nie zabierać dowodu osobistego, ani niczego innego co może cię zidentyfikować i odmówisz podania danych, również popełnisz wykroczenie i policja może zatrzymać cię do czasu ustalenia twojej tożsamości.

Odmowa podania tożsamości

Aktywistki i aktywiści w Czechach i Niemczech z powodzeniem unikają sankcji karnych i cywilnych nie zabierając dowodów tożsamości na akcje i odmawiając podania swoich danych. W takim wypadku ważne jest też, aby nie wyjawić swoich danych w inny sposób, np. przez telefon z posterunku, lub przez posiadanie karty bibliotecznej, kredytowej itp. Nie rekomendujemy tej strategii, gdyż nie możemy stwierdzić na jak długo policja będzie chciała zatrzymać osoby, które postąpią w ten sposób. Osoby odmawiające podania tożsamości mogą też zostać pozbawione kontaktu z prawnikiem. Prawie na pewno w przypadku zidentyfikowania policja ukarze je dodatkowym mandatem. Jeśli jednak zostaniesz wypuszczona/y bez identyfikacji, szanse na jakiekolwiek dalsze konsekwencje udziału w akcji są żadne. Jeśli zamierzasz skorzystać z tej strategii poinformuj o tym grupę antyrepresyjną PRZED akcją. Zostaw też dowód osobisty z jakąś zaufaną osobą, która nie uczestniczy w akcji i będzie cały czas w pobliżu mając możliwość kontaktu z grupą antyrepresyjną. Nie zostawiaj dowodu nam, ani przypadkowym, nowo poznanym ludziom. Nie rekomendujemy korzystania z tej strategii, ale będziemy udzielać wsparcia antyrepresyjnego także tym, którzy się na nią zdecydują.

Kontrola osobista

Kontrola osobista to tak zwane trzepanie kieszeni i bagażu. Przy kontroli osobistej masz prawo żądać obecności osoby wskazanej przez siebie. Kontrola osobista musi być dokonana przez osoby tej samej płci. Żądaj by wydali ci protokół przeszukania odzieży oraz pokwitowanie odbioru rzeczy. Nie musisz niczego podpisywać.

Niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej

Ustawa covidowa wprowadziła dodatkowy przepis w kodeksie wykroczeń odnośnie nie wykonywania poleceń policji. Zgodnie z art. 65a.KW: "Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Nigdzie natomiast nie zostało zdefiniowane czym jest owe niestosowanie się do poleceń lub utrudnianie czynności służbowych. Do decyzji sądu pozostaje więc ocena co w sytuacji gdy dana osoba np. nie słyszała wydawanego polecania. Powtórzyć należy też, że samo rejestrowanie działań funkcjonariuszy nie może być uwzględnione jako "utrudnianie czynności służbowych".

Kontakt z grupą antyrepresyjną

Podczas wydarzenia obecna będzie grupa antyrepresyjna. Celem tej grupy jest zebranie informacji i pomoc osobom, które miały styczność z policją, zostały zatrzymane lub represjonowane w każdy inny sposób. Dlatego tak ważne jest, aby każda osoba miała przy sobie numer telefonu grupy antyrepresyjnej - najlepiej zapisany gdzieś na ciele niezmywalnym markerem.

Kiedy kontaktować się z grupą antyrepresyjną?

 • Policja kontroluje mój samochód w drodze na wydarzenie
 • Widzę, że inna osoba jest zatrzymywana przez policję (jeśli masz możliwość podejść i zapytać się o jej dane - zrób to!)
 • Jestem zatrzymana/y w radiowozie lub na komisariacie
 • Wyszłam/wyszedłem z komisariatu

Jakie informacje podać grupie antyrepresyjnej?

 • Imię, nazwisko, pesel lub datę urodzenia (lub numer identyfikacyjny nadany przez grupę antyrepresyjną)
 • Powód zatrzymania podany przez policję
 • Jeżeli masz taką możliwość - komisariat na którym jesteś

I nic więcej! Przez telefon nie podawaj szczegółów zdarzenia ani swojej roli. Podaj wyłącznie te informacje, które przedstawi ci policja.

Zatrzymanie

Policjant, który cię zatrzymuje musi:

 1. podać stopień, imię i nazwisko; policjanci nieumundurowani okazują legitymację służbową tak, byś miał możliwość odczytać i zanotować dane w niej zawarte

 2. podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej.

Domagaj się tego. Oddziały prewencji nie muszą pokazywać „blach” na demonstracjach, muszą to zrobić ich dowódcy. Masz prawo zapisać sobie numery identyfikacyjne i nazwiska. Jeśli cię zatrzymano - dyskutowanie, stawianie się i szarpanie może doprowadzić do eskalacji przemocy ze strony policji, pamiętaj o tym, podejmując działania.

W drodze na komisariat

Rozmawiaj z innymi zatrzymanymi o waszych prawach. Wymień się nazwiskami, adresami, a jeśli chcesz zostać anonimowy lub anonimowa - numerem nadanym przez grupę antyrepresyjną, aby osoba, która pierwsza wyjdzie, mogła skontaktować się z tą grupą i poinformować kto jeszcze przebywa na komisariacie. Jeśli masz przy sobie jakieś przedmioty “nielegalne” - mogące ci zaszkodzić, spróbuj się ich pozbyć.

Na komisariacie

Policjant spisuje protokół, w którym musi określić dokładną, co do minuty, godzinę zatrzymania i przyczyny. Jesteś zobowiązana do podania: imienia, nazwiska, daty urodzenia i danych o twoim zawodzie (np. robotnik, urzędniczka, student, bezrobotna). Domagaj się prawa do kontaktu z adwokatem! W twojej sytuacji adwokat lub adwokatka zostanie zapewniona przez grupę antyrepresyjną, dzwoń więc pod nasz numer! Policjant spyta się o to czy wnosisz skargę do sądu na zatrzymanie. Powiedz, że chcesz ją wnieść (pamiętaj nie musisz tego robić na komisariacie, masz na to 7 dni). W protokole jest informacja o powodzie zatrzymania, z którym na pewno się nie zgadzasz, możesz więc odmówić podpisania go. Jeśli cokolwiek podpisujesz, upewnij się, że nie ma tam żadnej informacji dotyczącej Twojego przyznania się do winy lub innych podłożonych dokumentów! Zawsze dokładnie czytaj co podpisujesz! Żądaj kopii protokołu. Od momentu jego otrzymania nic nie mów.

Odmów składania zeznań – masz do tego prawo.

Jeżeli masz zarzuty z Kodeksu Karnego, podaj swój prawdziwy adres zamieszkania. Policja często sprawdza adres, który podałaś. W protokole przesłuchania podaj aktualny adres do doręczeń, taki gdzie faktycznie sprawdzasz korespondencję.

Możliwe, że policja będzie chciała dokonać wybiegu i przesłuchać cię w charakterze świadka, któremu nie przysługuje prawo do odmowy zeznań, jednak zgodnie z art. 183 par. 1 Kodeksu postępowania karnego (kpk), możesz uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić ciebie lub twoją najbliższą rodzinę na odpowiedzialność karną. Masz prawo powiadomić rodzinę i/lub swojego adwokata, Przed akcją podany zostanie numer telefonu do adwokata - powiedz, że chcesz go powiadomić. Jeśli policja odmówi - nalegaj, nie poddawaj się, groź skargą. Masz prawo do skutecznego telefonu do prawnika (a nie tylko do jednego telefonu - nieodebrane połączenie to nie koniec historii).

Możesz pozostawać w celi do czasu aż będzie chciał cię przesłuchać śledczy, (by wypisać protokół przesłuchania lub notatkę służbową). Odmawiaj składania zeznań! Nic już nie podpisuj! Taktykę obrony omówisz później ze swoim prawnikiem. Zwykle zatrzymanie trwa około 2-6 godzin. Nie może przekroczyć 48 godzin. Warunkiem dłuższego aresztowania jest formalne postawienie zarzutu.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy policyjnej masz prawo żądać niezwłocznego zbadania przez lekarza i wydania obdukcji (jest odpłatna, ale to bardzo ważny dowód!). Po wypuszczeniu trzeba natychmiast odwiedzić kolejnego lekarza i ponownie zrobić obdukcję (o każdej porze dnia i nocy w placówkach Pogotowia Ratunkowego, w Zakładzie Medycyny Sądowej, ale także w szpitalu, izbie przyjęć - niestety obdukcja kosztuje) lub uzyskać choć tzw. kartę informacyjną z opisem obrażeń z pogotowia, szpitala czy od chirurga. Zrób to, dokument, który dostaniesz stanowi uznawany w sądzie dowód przestępstwa, inaczej nie będziesz miał żadnych argumentów na swoją obronę.

Po wyjściu z komisariatu

Zgłoś się do grupy antryrepresyjnej! Przekaż informacje o innych zatrzymanych. Zgłoś też, jeśli byłeś świadkiem nadużyć, przekroczenia kompetencji, zatrzymań dokonywanych przez policję. Często zdarza się, że ofiary dowiadują się wiele miesięcy później, że toczy się przeciw nim postępowanie sądowe - wtedy informacje o przekroczeniu uprawnień są bezcenne.

Jest też bardzo ważne abyś nawiązał lub nawiązała stały kontakt z grupą antyrepresyjną, jeśli doświadczyłeś lub doświadczyłaś jakichś represji. Zostaw nam swój numer telefonu i/lub maila.

Po akcji warto zmienić ubranie, jeśli jego wygląd wskazuje, że brałeś w niej udział. Policja może poszukiwać uczestników na podstawie zdjęć i filmów. Wracajcie z akcji w grupie affinity, nigdy samotnie.

Po akcji

Doświadczenie brutalności i represji, a także stres związany z udziałem w akcji bezpośredniej mogą pozostawić w nas trwałe ślady – wywołać traumę. Bądźmy tego świadome i świadomi. Obserwujmy siebie i inne osoby dookoła.

Możliwe reakcje obejmują: stany od pobudzenia po otępienie i zmęczenie; ból brzucha, głowy, napięcie mięśni, mdłości; od wybuchów gniewu i płaczu, przez ataki paniki, lęk, po uczucie pustki i niezdolność do czucia czegokolwiek.

Jak dojść do siebie?:

 1. Przebywaj przez jakiś czas w spokojnym miejscu, w którym czujesz się bezpiecznie i w którym otaczać Cię będą ludzie którym ufasz i którzy mogą o Ciebie zadbać.

 2. Przepracuj to doświadczenie. Znajdź słowa by opisać, co się stało. Opowiedz o tym w szczegółach przyjaciółce czy przyjacielowi. Zapisz to, co się stało. Wyraź to w jakikolwiek sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Czujesz, że potrzebujesz wsparcia? Nie wahaj się przyjść do safe space, który będzie dostępny w dniu akcji. Mamy dla Was przede wszystkim zrozumienie i troskę, oraz profesjonalne wsparcie psychologiczne. Postaramy się pomóc Ci lepiej zrozumieć co się dzieje z Tobą dzieje.

Z takiego wsparcia emocjonalnego będziesz mógł / mogła skorzystać także po powrocie do domu. Jeżeli doświadczysz trudnej sytuacji, która będzie do Ciebie wracać w następnych dniach lub tygodniach, i poczujesz potrzebę porozmawiania o tym co się wydarzyło i jak się czujesz, możesz napisać pod adres: eppa-wsparcie@riseup.net. Inicjatywa EPPA to dosłownie Emocjonalna Pomoc dla Anarchistek i Aktywistów. Nie oferuje terapii, ale wsparcie w postaci wysłuchania, zrozumienia i przegadania dróg poradzenia sobie z tym trudnym doświadczeniem.

Chcesz pomóc innym? Pamiętaj:

 • Straumatyzowane osoby mogą chcieć się izolować, mieć kłopot z proszeniem o pomoc. Bardziej niż współczucia i nachalnego zainteresowania potrzebują zrozumienia i empatii.

 • Jeśli widzisz, że coś jest nie w porządku - nie czekaj, aż osoba poprosi o pomoc. Zaproponuj jej wysłuchanie i zapytaj, czy możesz coś dla niej zrobić.

 • Nie udzielaj porad, jeśli ktoś wyraźnie cię o to nie prosi. W pracy z traumą czasem nie chodzi o znalezienie konkretnego rozwiązania, a o przepracowanie i opowiedzenie o trudnym doświadczeniu.

 • Nie zmuszaj nikogo do mówienia. Jeśli osoba nie chce, nie zachęcaj jej uporczywie do opowiedzenia o tym, co się wydarzyło. To zamiast pomóc, może jej zaszkodzić.

Pomoc prawna

Zapewniamy pomoc prawną wszystkim osobom bioriącym udział w akcji Obozu dla Klimatu. Skontaktuj się z nami na jagapatrzy@riseup.net gdy tylko otrzymasz wyrok nakazowy lub gdy policja będzie próbowała się z Tobą skontaktować.

Materiał powstał w oparciu o ziny i broszury kolektywów: Anarchistyczny Czarny Krzyż oraz SPINA.