CALL TO ACTION

Planeta, nie kapitał!

CPo pierwszej od dawna śnieżnej zimie łatwo zapomnieć, że klimat się ociepla. Ostatnie miesiące przyniosły wiele różnych deklaracji co do przyszłości polskiej energetyki, jednak z pewnością łączył je brak ambicji i ochrona interesów węglowych spółek.

Podczas gdy stężenie CO2 w atmosferze kolejny rok z rzędu osiągnęło rekordowy poziom, Polska - jeden z największych europejskich emitentów gazów cieplarnianych - zapowiada całkowite odejście od węgla dopiero w 2049 roku! Daty zamknięcia kolejnych odkrywek i elektrowni wyznacza się nie z uwagi na konieczność energetycznej transformacji czy międzynarodowe zobowiązania, lecz przez prognozy wyczerpania złóż i eksploatację technologicznych rozwiązań.

Postanowienia paryskie wymagają od nas pilnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, tymczasem od trzech lat nieprzerwanie pozwalamy im rosnąć. Przetrwanie w kryzysie klimatycznym wymaga od nas wzajemnej pomocy i współpracy, tymczasem rząd i węglowe spółki pakują nas w międzynarodowe konflikty. Zachowanie różnorodności biologicznej wymaga od nas ochrony ekosystemów, tymczasem pozwalamy na wysychanie kolejnych jezior, a plany rekultywacji zrujnowanych górniczo przez PGE i ZEPAK terenów mogą stanowić zagrożenie dla otaczających je, cennych krajobrazowo obszarów.

Nie ma na to naszej zgody! Chcemy zdecydowanych i ambitnych działań! Chcemy całkowitego odejścia od węgla do 2030 roku. Chcemy sprawiedliwej transformacji energetycznej dla wszystkich regionów węglowych. Chcemy uznania głosu społeczeństwa w kwestii polityki klimatycznej. I w końcu chcemy poszanowania praw wszystkich istot - ludzkich i poza-ludzkich. Bierzemy sprawy w swoje ręce!

Dlatego w pierwszy jesienny weekend tego roku po raz kolejny spotkamy się na akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa wymierzonej w polską infrastrukturę węglową - aby wspólnie, oddolnie zamanifestować nasz sprzeciw wobec działań rządu i wydobywczych spółek, które rujnują naszą szansę na bezpieczną przyszłość.

Call to action: Planeta, nie kapitał!