Lokalizacja: Stawiska koło Piotrkowa Kujawskiego, województwo kujawsko-pomorskie, gmina Piotrków Kujawski

Współrzędne:
52.496117N , 18.604739 E

Uczestnictwo w obozie jest bezpłatne.

ABC Obozu dla Klimatu

16 – 21.07.2019

 

Wierzymy, że „nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego”. Z tego powodu decydujemy się przestrzegać szeregu zasad, które pomagają nam zachować wzajemny szacunek i nie naruszać niczyjej przestrzeni.

Dlaczego obóz?

Dotychczasowe działania w obronie klimatu w Polsce były skupione na rzecznictwie, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowniczych. Tego typu strategie wymagają wysokiej profesjonalizacji. Rzadko zdarzały się działania bezpośrednie, umożliwiające włączenie się w obronę klimatu jeszcze innym uczestnikom niż osoby o wysokich kompetencjach w procedurach naukowych, administracyjnych czy prawniczych. Pora to zmienić. Pora rozpocząć działania na rzecz klimatu, organizując się oddolnie. Skutki zmian klimatycznych dotkną nas wszystkich i na wielu frontach, dlatego sposoby walki muszą być różne i adekwatne do posunięć korporacji i rządów. Zaniedbanie któregoś z obszarów może nas kosztować zbyt wiele, dlatego tak ważna jest edukacja, samoorganizacja i tworzenie sojuszy. Dlatego też spotykamy się w Obozie dla Klimatu.

Spotkania plenarne

Obóz dla Klimatu jest miejscem, które budowane jest w oparciu o sprawiedliwe relacje społeczne, gdzie unika się wyzysku ludzi i przyrody. Z tej perspektywy wynikają ustalone przez nas podstawowe reguły organizacyjne dla Obozu. Ponadto podczas sesji plenarnych będziemy wspólnie ustalać pozostałe zasady funkcjonowania obozu. Napotkane problemy, wymagające wypracowania kolektywnych rozwiązań, będziemy omawiać po zgłoszeniu ich na forum. Moderatorki i moderatorzy zadbają o to, by podczas dyskusji każda z osób tworzących obóz miała przestrzeń do zabrania głosu, bez względu na jej wiek, płeć czy pochodzenie. Oddolność, samoorganizacja i budowanie sojuszy wymaga wzajemnego szacunku i realnej komunikacji, dlatego każdemu uczestnikowi zostanie poświęcona uwaga i czas.

Dostępność dla uczestników z niepełnosprawnością

Zależy nam na tym, aby w obozie aktywny udział mogli wziąć wszyscy zainteresowani, niezależnie od stopnia swojej sprawności. Dla osób poruszających się na wózkach przygotowana jest odpowiednia toaleta i prysznic. Gdyby pojawiła się potrzeba tłumaczenia na język migowy, dajcie znać organizatorom. W razie pytań bądź problemów kontaktujcie się, pisząc na adres: kontakt@obozdlaklimatu.org.

Dyskryminacja

Obóz dla Klimatu jest miejscem inkluzywnym, w którym wszyscy powinniśmy budować poczucie bezpieczeństwa i dbać o siebie nawzajem. W obozie nie ma przyzwolenia na rasizm, seksizm, klasizm, homofobię oraz inne wykluczające zachowania. Będziemy stanowczo reagować na wszelkie przejawy dyskryminacji i przemocy.

Mapa obozu

Obóz podzielony jest na dwie części: noclegową i cześć, w której będą miały miejsce aktywności dzienne, spotkania plenarne, wydarzenia programowe, działania artystyczne, wydawanie posiłków. Namioty rozbijamy więc w obrębie wyznaczonego, ogrodzonego taśmą terenu. Zależy nam na zachowaniu dobrych relacji z sąsiadami i gospodarzami.

Program obozu

Poza zaplanowanymi elementami programu możecie zgłosić gotowość poprowadzenia zajęć w namiocie “Open space”. Podczas codziennego plenum możecie zaprosić na swoje zajęcia lub zapisać je na tablicy informacyjnej w Infonamiocie.

Wyżywienie

Posiłki podczas obozu są wegańskie. Ze względów ekologicznych i politycznych rezygnujemy z mięsa i produktów odzwierzęcych. Staramy się, aby produkty były kupowane w jak największym stopniu od lokalnych wytwórców żywności. Śniadania, obiady i kolacje przygotowują aktywiści z ekip „food not bombs”, dlatego każde wsparcie będzie mile widziane. Zgłaszajcie chęć pomocy (krojenie, zmywanie, wydawanie itd.) w „strefie kuchni”. Jeśli macie alergie na jakieś produkty, dajcie nam znać w namiocie informacyjnym – wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Jedzenie jest bezpłatne, ale jeśli macie możliwość dołożyć się do wydatków obozowych – będzie to mile widziane.

Higiena

Na terenie obozu znajdują się toalety, prysznice i źródła wody pitnej. Korzystajmy oszczędnie z wody, używajmy ekologicznych mydeł i szamponów, które umieszczone są przy umywalniach i prysznicach. Utrzymujmy w czystości nasze toalety i prysznice, zmywajmy swoje naczynia po posiłkach. Bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkiem należy umyć ręce.

Internet i prąd

W Infonamiocie możecie naładować wasze telefony komórkowe. Korzystajmy racjonalnie i oszczędnie z energii elektrycznej. Prosimy, abyście o dostęp do Internetu zadbali we własnym zakresie.

Śmieci

Starajmy się produkować jak najmniej śmieci i segregujmy je właściwie. Na terenie Obozu znajdziecie pojemniki na szkło, papier, plastik i odpady zmieszane.

Bezpieczeństwo

Kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne. Starajmy się być uważni i reagujmy, gdy zauważymy jakiś wypadek. W namiocie medycznym dyżuruje lekarz, do którego zgłaszajmy wszelkie urazy czy problemy zdrowotne. Tam znajdziemy również środki pierwszej pomocy oraz informacje o najbliższej aptece czy szpitalu. Pamiętajmy o tym, żeby namioty rozbijać tylko w miejscu do tego przeznaczonym, tak żeby nie blokować dróg ewakuacyjnych.

Dzieci

Obóz dla Klimatu to wydarzenie adresowane także dla dzieci. Oprócz zajęć edukacyjnych, najmłodsi mają okazję wziąć udział w zabawach i warsztatach odbywających się w przygotowanej do tego „strefie dziecka”. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Filmy i zdjęcia

Zależy nam na tym, aby podczas obozu wszyscy czuli się komfortowo, dlatego pytajmy o zgodę na rejestrowanie obrazów bądź dźwięków osoby, które mają znaleźć się na zdjęciu czy nagraniu. Szanujmy prywatność innych uczestników. Wyjątek stanowi „strefa edukacyjna”, w której odbywają się wykłady – tutaj fotografowanie nie wymaga specjalnej zgody. Na obszarach oznaczonych znakiem z przekreślonym aparatem fotograficznym utrwalanie obrazu i dźwięku jest zakazane. Te same zasady obowiązują dziennikarzy.

Hałas

Obóz ma charakter edukacyjny – żaden hałas i niewyspanie nie sprzyjają przyswajaniu wiedzy. Dlatego pomiędzy 22:00 wieczorem a 6:00 rano w części sypialnej obowiązuje cisza nocna.

Używki

Na terenie obozu nie używamy narkotyków. Alkohol będzie dostępny wieczorami w obozowym barze, jednak pamiętajmy, aby spożywać go w umiarze. Paląc tytoń, dbajmy o to, by nie przeszkadzać innym uczestnikom. Dbajmy o miejsce, w którym się spotykamy – używajmy popielniczek i segregujmy odpady. Palenie dozwolone jest tylko pod gołym niebem, nie ryzykujmy podpalenia namiotów.

Zwierzęta

Gdy macie możliwość pozostawić swoje zwierzęta pod opieką, w ich domach, to zachęcamy, by tak zrobić. Jeśli musicie zabrać je ze sobą, to zagwarantujcie im opiekę – dbajcie, by nie stanowiły  zagrożenia dla innych uczestników, sprzątajcie po nich i zapewniajcie komfort psychiczny.

Naruszenia

Jeśli zauważymy coś, co nas niepokoi, zgłośmy to do organizatorów Obozu. Nie pozostawajmy bierni wobec sytuacji naruszenia czyjeś przestrzeni – poprośmy o pomoc innych uczestników wydarzenia. Każda z osób łamiących podstawowe zasady oraz wspólnie wypracowane reguły powinna być przygotowana na brak zgody grupy wobec swojego zachowania, a w skrajnych przypadkach na opuszczenie terenu Obozu.

***

Co ze sobą zabrać?

  • namiot, śpiwór i karimatę
  • ręcznik
  • ciepłe ubrania
  • krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne oraz nakrycie głowy
  • leki

Lokalizacja: Stawiska koło Piotrkowa Kujawskiego, województwo kujawsko-pomorskie, gmina Piotrków Kujawski

Współrzędne:
52.496117N , 18.604739 E

 

Uczestnictwo w obozie jest bezpłatne.

ABC Obozu dla Klimatu

16 – 21.07.2019

Wierzymy, że „nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego”. Z tego powodu decydujemy się przestrzegać szeregu zasad, które pomagają nam zachować wzajemny szacunek i nie naruszać niczyjej przestrzeni.

Dlaczego obóz?

Dotychczasowe działania w obronie klimatu w Polsce były skupione na rzecznictwie, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowniczych. Tego typu strategie wymagają wysokiej profesjonalizacji. Rzadko zdarzały się działania bezpośrednie, umożliwiające włączenie się w obronę klimatu jeszcze innym uczestnikom niż osoby wysokich kompetencjach w procedurach naukowych, administracyjnych czy prawniczych. Pora to zmienić. Pora rozpocząć działania na rzecz klimatu organizując się oddolnie. Skutki zmian klimatycznych dotkną nas wszystkich i na wielu frontach, dlatego sposoby walki muszą być różne i adekwatne do posunięć korporacji i rządów. Zaniedbanie któregoś z obszarów może nas kosztować zbyt wiele, dlatego tak ważna jest edukacja, samoorganizacja i tworzenie sojuszy. Dlatego też spotykamy się w Obozie dla Klimatu.

Spotkania plenarne

Obóz dla Klimatu jest miejscem, które budowane jest w oparciu o sprawiedliwe relacje społeczne, gdzie unika się wyzysku ludzi i przyrody. Z tej perspektywy wynikają ustalone przez nas podstawowe reguły organizacyjne dla Obozu. Ponadto podczas sesji plenarnych będziemy wspólnie ustalać pozostałe zasady funkcjonowania obozu. Napotkane problemy, wymagające wypracowania kolektywnych rozwiązań, będziemy omawiać po zgłoszeniu ich na forum. Moderatorki i moderatorzy zadbają o to, by podczas dyskusji każda z osób tworzących obóz miała przestrzeń do zabrania głosu, bez względu na jej wiek, płeć czy pochodzenie. Oddolność, samoorganizacja i budowanie sojuszy wymaga wzajemnego szacunku i realnej komunikacji, dlatego każdemu uczestnikowi zostanie poświęcona uwaga i czas.

Dostępność dla uczestników z niepełnosprawnością

Zależy nam na tym, aby w obozie aktywny udział mogli wziąć wszyscy zainteresowani, niezależnie od stopnia swojej sprawności. Dla osób poruszających się na wózkach przygotowana jest odpowiednia toaleta i prysznic. Gdyby pojawiła się potrzeba tłumaczenia na język migowy, dajcie znać organizatorom. W razie pytań bądź problemów kontaktujcie się pisząc na adres: kontakt@obozdlaklimatu.org.

Dyskryminacja

Obóz dla Klimatu jest miejscem inkluzywnym, w którym wszyscy powinniśmy budować poczucie bezpieczeństwa i dbać o siebie nawzajem. W obozie nie ma przyzwolenia na rasizm, seksizm, klasizm, homofobię oraz inne wykluczające zachowania. Będziemy stanowczo reagować na wszelkie przejawy dyskryminacji i przemocy.

Mapa obozu

Obóz podzielony jest na dwie części:  noclegową i cześć, w której będą miały miejsce aktywności dzienne, spotkania plenarne, wydarzenia programowe, działania artystyczne, wydawanie posiłków. Namioty rozbijamy więc w obrębie wyznaczonego, ogrodzonego taśmą terenu. Zależy nam na zachowaniu dobrych relacji z sąsiadami i gospodarzami.

Program obozu

Poza zaplanowanymi elementami programu możecie zgłosić gotowość poprowadzenia zajęć w namiocie “Open space”. Podczas codziennego plenum możecie możecie zaprosić na swoje zajęcia lub zapisać je na tablicy informacyjnej w Infonamiocie

Wyżywienie

Posiłki podczas obozu są wegańskie. Ze względów ekologicznych i politycznych rezygnujemy z mięsa i produktów odzwierzęcych. Staramy się, aby produkty były kupowane w jak największym stopniu od lokalnych wytwórców żywności. Śniadania, obiady i kolacje przygotowują aktywiści z ekip „food not bombs”, dlatego każde wsparcie będzie mile widziane. Zgłaszajcie chęć pomocy (krojenie, zmywanie, wydawanie itd.) w „strefie kuchni”. Jeśli macie alergie na jakieś produkty, dajcie nam znać w namiocie informacyjnym – wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Jedzenie jest bezpłatne, ale jeśli macie możliwość dołożyć się do wydatków obozowych – będzie to mile widziane.

Higiena

Na terenie obozu znajdują się toalety, prysznice i źródła wody pitnej. Korzystajmy oszczędnie z wody, używajmy ekologicznych mydeł i szamponów, które umieszczone są przy umywalniach i prysznicach.. Utrzymujmy w czystości nasze toalety i prysznice, zmywajmy swoje naczynia po posiłkach. Bezwzględnie, po każdym skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkiem należy umyć ręce.

Internet i prąd

W Infonamiocie możecie naładować wasze telefony komórkowe. Korzystajmy racjonalnie i oszczędnie z energii elektrycznej. Prosimy abyście o dostęp do Internetu zadbali we własnym zakresie.

Śmieci

Starajmy się produkować jak najmniej śmieci i segregujmy je właściwie. Na terenie Obozu znajdziecie pojemniki na szkło, papier, plastik i odpady zmieszane

Bezpieczeństwo

Kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne. Starajmy się być uważni i reagujmy, gdy zauważymy jakiś wypadek. W namiocie medycznym dyżuruje lekarz, do którego zgłaszajmy wszelkie urazy czy problemy zdrowotne. Tam znajdziemy również środki pierwszej pomocy oraz informacje o najbliższej aptece czy szpitalu. Pamiętajmy o tym, żeby namioty rozbijać tylko w miejscu do tego przeznaczonym, tak żeby nie blokować dróg ewakuacyjnych.

Dzieci

Obóz dla Klimatu to wydarzenie adresowane także dla dzieci. Oprócz zajęć edukacyjnych, najmłodsi mają okazję wziąć udział w zabawach i warsztatach odbywających się w przygotowanej do tego „strefie dziecka”. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Filmy i zdjęcia

Zależy nam na tym, aby podczas obozu wszyscy czuli się komfortowo, dlatego pytajmy o zgodę na rejestrowanie obrazów bądź dźwięków osoby, które mają znaleźć się na zdjęciu czy nagraniu. Szanujmy prywatność innych uczestników. Wyjątek stanowi „strefa edukacyjna”, w której odbywają się wykłady – tutaj fotografowanie nie wymaga specjalnej zgody. Na obszarach oznaczonych znakiem z przekreślonym aparatem fotograficznym utrwalanie obrazu i dźwięku jest zakazane. Te same zasady obowiązują dziennikarzy.

Hałas

Obóz ma charakter edukacyjny – żaden hałas i niewyspanie nie sprzyjają przyswajaniu wiedzy. Dlatego pomiędzy 22:00 wieczorem a 6:00 rano, w części sypialnej obowiązuje cisza nocna.

Używki

Na terenie obozu nie używamy narkotyków. Alkohol będzie dostępny wieczorami w obozowym barze, jednak pamiętajmy, aby spożywać go w umiarze. Paląc tytoń, dbajmy o to, by nie przeszkadzać innym uczestnikom. Dbajmy o miejsce, w którym się spotykamy – używajmy popielniczek i segregujmy odpady. Palenie dozwolone jest tylko pod gołym niebem, nie ryzykujmy podpalenia namiotów.

Zwierzęta

Gdy macie możliwość pozostawić swoje zwierzęta pod opieką, w ich domach, to zachęcamy, by tak zrobić. Jeśli musicie zabrać je ze sobą, to zagwarantujcie im opiekę – dbajcie, by nie stanowiły  zagrożenia dla innych uczestników, sprzątajcie po nich i zapewniajcie komfort psychiczny.

Naruszenia

Jeśli zauważymy coś, co nas niepokoi, zgłośmy to do organizatorów Obozu. Nie pozostawajmy bierni wobec sytuacji naruszenia czyjeś przestrzeni – poprośmy o pomoc innych uczestników wydarzenia. Każda z osób łamiących podstawowe zasady oraz wspólnie wypracowane reguły, powinna być przygotowana na brak zgody grupy wobec swojego zachowania, a w skrajnych przypadkach na opuszczenie terenu Obozu.

***

Co ze sobą zabrać?

  • namiot, śpiwór i karimatę
  • ręcznik
  • ciepłe ubrania
  • krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne oraz nakrycie głowy
  • leki
Close Menu